Konkurs na Czytelnika Roku Szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie.
W ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ogłaszam konkurs na Czytelnika Roku Szkolnego 2021/2022. Konkurs ten będzie trwał do 31 maja. Nagrody rzeczowe otrzymają trzy osoby z największą liczbą wypożyczeń. Pozostałe osoby z liczbą wypożyczeń powyżej 20, otrzymaj punkty dodatnie za udział.
Ogłoszenie wyników 1 czerwca.
Zapraszam do biblioteki!
Agnieszka Gębicka