Najlepsi z najlepszych

W roku szkolnym 2021/2022 ośmiu uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych. Laureatkami z j.polskiego zostały Agata Jusiel i Ada Akinis z klasy VIII a. Hanna Niesiobędzka z klasy VIIIb została laureatką konkursu z j.angielskiego. Stanisław Szulc ( VI a) i Dawid Dymkowski (VIIc) uzyskali tytuł finalisty przedmiotowego konkursu z historii. Finalistą konkursu z j.niemieckiego został Jakub Lis z klasy VIIIc.
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły średniej oraz są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu egzaminacyjnego, z którego uzyskali tytuł laureata, otrzymując  najwyższy wynik z egzaminu z danego przedmiotu, a także  najwyższą ocenę roczną z danego przedmiotu.
Gratulujemy utalentowanym uczniom! Dziękujemy za przygotowanie nauczycielom paniom: Mirosławie Klejnie, Izabeli Kozłowskiej, Annie Juszczyńskiej oraz  panom Piotrowi Pochlidowi i Krzysztofowi Ozdze. Składamy podziękowania rodzicom i wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich sukces.