Sprawdzian umiejętności sportowych do klasy sportowej o profilu lekkoatletyka/piłka nożna

Sprawdzian umiejętności odbędzie się dn. 05.05.2022 o godzinie 17.00 na stadionie gminnym w Dywitach.
Obowiązuje strój sportowy i odpowiednie sportowe obuwie.
Proszę zaopatrzyć dziecko w wodę do picia.
Ogłoszenie dotyczy osób, które złożyły podanie w wyznaczonym terminie.
Jolanta Szczawińska- Kras