Opłata za obiady w czerwcu

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady NA CZERWIEC 2022 w wysokości:

cały obiad: 15 dni x 4,80 zł = 72,00 zł
zupa: 15 dni x 1,50 zł = 22,50 zł

na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/czerwiec