„Dywickie Spotkania z Kosmosem” – przełożone

Szanowni Państwo!

                     Z przyczyn niezależnych od nas nocna obserwacja nieba w ramach projektu „Dywickie Spotkania z Kosmosem”, która miała odbyć się 21 czerwca, zostaje przełożona na inny termin ze względu na złe  warunki pogodowe.  Poinformujemy Państwa o nowym terminie w najbliższych dniach przez stronę internetową szkoły i facebooka.

Z poważaniem

Ewa Lewandowska