Wysokość opłat za obiady – wrzesień 2022

Opłata za obiady – WRZESIEŃ 2022

 

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za WRZESIEŃ 2022 do 25 SIERPNIA 2022 roku w wysokości:

 

cały obiad: 20 dni x 7,00 zł = 140,00 zł

zupa: 20 dni x 2,50 zł = 50,00 zł

 

na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008

 

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

 

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/WRZESIEŃ

 

Obiady ruszają od 5 września 2022 r.