Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w projekcie ,,Bajkowy korytarz” . Pierwszoklasiści najpierw wysłuchali  fragmentu książki Waldemara Cichonia p.t. ,,Dasz radę Cukierku!” a następnie stworzyli ilustracje do wysłuchanego fragmentu. Uczniowie wezmą również udział w spotkaniu z autorem książki w dn. 05.10.2022 r.  Prace dzieci można podziwiać na korytarzu przy bibliotece szkolnej.
Zapraszamy!
Agnieszka Gębicka
#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa
#BibliotekaNarodowa
#MinisterwstwoKulturyIDziedzictwaNarodowego
#MinisterstwoEdukacjiINauki