Opłata za obiady – LISTOPAD 2022

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za LISTOPAD 2022 do 25 PAŹDZIERNIKA 2022 roku w wysokości:

cały obiad: 19 dni x 7,00 zł = 133,00 zł
zupa: 19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł

na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/LISTOPAD

Prosimy o terminowe wniesienie opłaty.