Koło fotograficzne

Głównym celem tego koła  jest zainteresowanie uczniów pracą z aparatem fotograficznym, możliwością wykonywania zdjęć, dokumentowania zdarzeń, dostrzegania wyjątkowych chwil, rozwijania wrażliwości na piękno, doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Dzieci uczęszczając na zajęcia łączą techniki fotografowania, znajomości sprzętu  z obróbką cyfrową zdjęć. Zajęcia dodatkowo mają wpływ na poszerzenie wiadomości z ekologii, przyrody, informatyki, techniki, kultury. Uczniowie mogą zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto uczą się atrakcyjnie spędzać czas wolny, współpracować ze sobą, dbać o sprzęt i szanować przyrodę.

Gabriela Zając