Dokumenty szkolne

 

Dokument Pobierz
Statut
pdf
Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia
pdf
Postępowanie zespołu wypadkowego
pdf
Stypendia
pdf
Rekrutacja
pdf
Regulamin wypożyczania i zwrotu podręczników
pdf
 Regulamin stołówki
pdf
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
pdf
Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas pdf
Procedury kontaktów nauczycieli z rodzicami pdf