Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dywitach

mgr Mirosława Klejna

Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej
ds. klas 1-3 szkoły podstawowej

mgr Beata Zackowska

Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej
ds. klas 4-8 szkoły podstawowej

mgr Martyna Mierzejewska