Gminny Konkurs Ortograficzny

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół naszej gminy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii.

Konkurs adresowany jest do uczniów 3 grup wiekowych:

– I-III SP

– IV-VI SP

– klas I-III gimnazjum.

Odbędzie się Zespole Szkół w Dywitach w dniu 13.05.2016 r. o godzinie 9.30. Prosimy Szkolną Komisję Konkursową o przesłanie listy laureatów konkursów szkolnych na adres do dnia 25.04.2016 r.

Podsumowaniem konkursu będzie wyłonienie Mistrza Ortografii w każdej grupie wiekowej.