„Błyskotliwa szkoła”

Od 20 listopada 2016 r. Nasza Szkoła przystąpiła do udziału w Powiatowym Konkursie „BŁYSKOTLIWA SZKOŁA”

Cele konkursu :

 1. Promowanie wiedzy o  bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób
  w zakresie właściwego zachowania się na drodze po zmroku.
 3. Kształtowanie prawidłowych postaw.
 4. Uświadomienie obowiązku noszenia odblasków.*
 5. Podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego
  oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze.

* Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym. Rozdział  2-  Ruch pieszych Art.11 ust. 4a

Piesi, którzy po zmroku poruszają się poza obszarem zabudowanym, powinni mieć na sobie element odblaskowy. Do tej pory obowiązek noszenia elementów odblaskowych miały osoby poniżej 15 roku życia. Teraz nowy przepis dotyczy wszystkich, bez względu na wiek. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty umieszczane do ubrania, opaski lub kamizelki. Policja zaznacza, że ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne dla kierowców.

   

    Patronat honorowy:

    Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie

   

    Organizatorzy konkursu :

 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie
 • Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

W ramach pracy na kole artystycznym dzieci wykonały logo Naszej Błyskotliwej Szkoły, które zostało umieszczone na tablicy szkolnej.

Koordynatorzy konkursu w naszej szkole
Jolanta Szczawińska-Kras, Anna Bieniaszewska, Michał Karwowski