Zajęcia dodatkowe – 2017/2018 sem. I

Lp. Nazwisko i imię Nazwa koła zainteresowań Tyg. liczba godz. sala dzień tyg.
1. Bielińska Lidia – Koło gitarowe, kl.1 SP
-Koło wolontariatu
1h/tyg
1h/tyg
s. 102 7 lekcja, poniedz.
8 lekcja, poniedz.
2. Bieniaszewska Anna Koło artystyczne kl.4-6 2h/tyg p. pl-tech 13.30-15.00
środa
3. Kołodziej Magdalena – Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
-Koło gier planszowych, kl.1-3
2h/tyg
4. Dadun Dariusz  – Zajęcia sportowe dla chł.gimn.
– Inwestycje marketingowe – przedsiębiorczość
1h/tyg
1h/tyg
czwartek, 7 lekcja
czwartek, 8 lekcja
5. Dąbkowska Bożena Kłobuczek – legendy, zabawy, przyśpiewki, tańce regionalne.(kl.1-3 SP) 2h/tyg sala
rekreacyjna
poniedziałek 11.45-13.15
6. Derlacz Urszula Koło polonistyczno-teatralne, kl. 4-7 2h/tyg s. 5 piątek
13.35-15.10
7. Emilian Joanna – Koło języka niemieckiego,
–  Zajęcia plastyczno-językowe
(kl.1-3)
1h/tyg
1h/tyg
– 3,4 lekcja w poniedziałek
-7 lekcja środa
8. Gajewska Magdalena -Koło czytelnicze(kl.7, i 2,3 gimn.)-Koło polonistyczne( kl.7, i 2,3 gimn.) 2h/tyg -czwartek, 7 lekcja
-piątek, 8 lekcja
9. Gębicka Agnieszka Koło kulturalno-czytelnicze(kl.4-6) 2h/tyg biblioteka  środa 14:00-16:00
10. Gordon Bożena – Koło teatralne kl. III
-Rytmika zerówka
1h/tyg
1h/tyg
sala nr 216
sala nr 3
czwartek 2 godz.
poniedziałek, czwartek 9.45-10.10
11. Grzegorczyk Mariola -Koło PCK/BRD
-Koło artystyczne
1h/tyg
1h/tyg
s. 9 czwartek, 8 lekcja
piątek, 8 lekcja
12. Jasińska Ewelina -Koło teatralne- klasy trzecie
-Koło filmowe (tj. tworzenie filmów) kl. 3A
2h/tyg środa 9.50- 10.35
wtorek 9.50- 10.35
13. Juszczyńska Anna Koło teatralne (kl. 6, 7 i 2, 3,gim.) 2h/tyg sala GOK, Dywity wtorek, 14:30- 16:00
14. Karwowski Michał Koło komputerowe, kl.4-7 2h/tyg s. 111
15. Kępczyńska Hanna  Koło chemiczne(kl. 7 i 2, 3,gim.) 1h/tyg s.210 wtorek, 13:30-14:20
16. Kitłowska Emilia Zajęcia wokalne,
2 grupy(młodsza i starsza)-1 x w msc, konsultacje
2h/tyg s.2 poniedziałek, 7,8 lekcja
17. Klonowski Adrian Koło szachowe, kl.3-4 1,5h/tyg p. pl-tech. poniedziałek, 14:25-15:55
18. Kozłowska Iwona Koło przyrodnicze                               ( przygotowanie do konkursu Świetlik) z elementami plastyki.(kl.1-3 SP) 2h/tyg s.202 środa 12:30-14:00
19. Kozłowska Izabela – koło poszukiwaczy historii- sobota
konsultacje- historia, j.angielski
2h/tyg s.110 sobota
wtorek 15:00
20. Lewandowska Ewa -Samorząd Uczniowski + imprezy okolicznościowe
– zajęcia sportowe,kl.4-7
2h/tyg – zg z harmonogramem SU
– w soboty, raz w msc.
21. Lewońko Anna zajęcia sportowe-piłka siatkowa, kl.3-7 2h/tyg s.gimn.  

sobota 1,5h

22. Łucek Dorota Koło matematyczne- kl.4 2h/tyg s. 215 poniedziałek
13:35-15:10
23. Mańkowska Katarzyna Koło eksperymentalne, zdw przyroda, kl.4-7 2h/tyg s. 217 wtorek 13.30-15.00
24. Masłowska Małgorzata zaj. wspierające”0”
zaj. matematyczne”0”
1h/tyg
1h/tyg
s. 109
s. 3
wtorek, 13:00-13:45
środa, 7:15-8:00
25. Maszczak Aneta konsultacje dla uczniów – chemia z elementami j. angielskiego 4h/rok dla kl.2-3 gimnazjum w uzg. z uczniami
26. Matwiejczuk Piotr “Akademia Żeglowania”kl.2 i 3 gimn. 1h/tyg dla kl.2-3 gimnazjum w uzg. z uczniami
27. Mierzejewska Martyna Konsultacje – j.angielski, koło filmowe(kl.gimnazj.) 2h/tyg 108, 6 środa 13.35 – 14.20, sobota 10.00 – 14.00
28. Niedźwiedzka Bożena -poranne konsultacje dla uczniów i rodziców
-popołudniowe konsultacje dla uczniów i rodziców
2h/tyg gabinet pedagoga czwartek, 7:00-8:00
piątek, 15:00-16:00
29. Nowicka Astrid – Koło biologiczne dla klas 2 gimnazjum
-Zajęcia z wymiany pol.-niem.
2h/tyg s. 5 środa 13:35-14:20
środa 14:25-15:10

 

30. Ozga Karolina Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego 2h/tyg s.208 poniedziałek 13.35-15.10
31. Ozga Krzysztof -konsultacje – historia, kl.4
-zajęcia dziennikarskie, kl.4-7
2h/tyg s. 109 pn 13:30-15:10
32. Pochlid Piotr Koło historyczne, kl.gimnazj. 2h/tyg s. 206 pn i pt od 14 25 do 15 10
33. Podgórska – Dudko Dorota “Ludowy zakątek”
– koło regionalne dla klas I-VII
4h/msc świetlica zwykle pierwsza
sobota miesiąca
od g. 9 do 13
34. Poniewozik Agnieszka Koło polonistyczno-teatralne 2h/tyg s. 5 piątek

13.35 – 15.10

35. Rakowska Kamila koło matematyczne klas 5,6
Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego
2h/tyg s. 104 poniedziałek 13:30-15:10
piątek 13:30-14:20
36. Romanek Grażyna koło krajoznawczo-turystyczne 2h/tyg plener soboty
37. Rukowicz Teresa -konsultacje-geografia
-koło przyrodnicze
2h/tyg s. 5 czwartek, 7 lekcja
czwartek, 8 lekcja
38. Sieradzki Krzysztof SKS- piłka nożna(4-7) 2h/tyg orlik Kieźliny soboty, co 2 tyg.
od 9:00 do 13:00
39. Słodziński Paweł – koło z j.ang. kl. 5-7
-konsultacje z j. ang.
1h/tyg
1h/tyg
wtorek 13:35-14:20
piątek 13:35- 14:20
40. Szczawińska-Kras Jolanta Izabela -zajęcia sportowe ”Jestem sprawny na 6”
– SKS piłka ręczna
 1h/tyg
1h/tyg
kl.2 SP
kl.4-7
wtorek, 11:30-12:15
wtorek, 8 lekcja
41. Szczerba Izabela Zajęcia taneczne, kl.1-3 2h/tyg czwartek 4 lekcja
piątek 2 lekcja
42. Szmit Tomasz Konsultacje dla uczniów i rodziców 2h/tyg gabinet mediacji poniedziałek
15:15-17:15
43. Szymańska Jolanta Koło turystyczne dla małych i dużych 2h/tyg soboty, zg. z harmonogramem
44. Szymańska Magdalena koło z j.ang- kl.III i konsultacje -kl.IV, VI 2h/tyg 5
108/214
pon-8.55-9.40
wt. 12.45-13.30
45. Śliwa Aneta zaj. szachowe kl. Ib 2h/tyg s. 203 wtorek
12:30-14:00
46. Taraban Anna  zajęcia sportowo-taneczne 2h/tyg czwartek 4 lekcja
piątek 2 lekcja
47. Tołoczko Henryk koło fizyczne, konsultacje- fizyka kl.7 i 2,3 gimn 2h/tyg s. 106 poniedziałek, wtorek 14:25-15:10
48. Tołoczko Irena koło plastyczne kl. I-III 2h/tyg s. 203 środa, 6,7 lekcja
49. Walczyk Joanna Koło polonistyczno-teatralne 2h/tyg s. 5 piątek
13.35 – 15.10
50. Wądołowski Krzysztof koło matematyczne, kl.6b 2h/tyg s. 215 środa, 7 lekcja
51. Wilczek Joanna koło matematyczne 2h/tyg s.108 czwartek , 7 i 8 lekcja
52. Wiśniewska Marta – Przyjaciele Zippiego, program profilaktyczny lub zaj. sprzyjające rozwijaniu dziecięcego myślenia
-Warsztaty plastyczne i pedagogika cyrku
2h/tyg świetlica szkolna czwartek 8.50-9,35 i
9.40-10.25
53. Zackowska Beata koło teatralne klas 3
koło polonistyczne klas 3
2h/tyg 216 czwartek 8.55-9.40
wtorek
54. Zając Gabriela  Koło podróżnicze – 1 godz./tydz.
Mały samorząd – 1 godz/tydz
2h/tyg 206 i 113 czwartek i piątek
55. Żach Joanna  Mały samorząd
Wolontariat
2h/tyg 102 – pn; 9- czw. poniedziałek 14.30- 15. 20 i czwartek 14. 30- 15. 20 oraz akcje.