Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy I w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

 

Klasa I
Wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń* (zał. nr 1) 7.04 -28.04
Rekrutacja (kandydaci spoza obwodu)
Wydawanie i przyjmowanie wniosków (zał. nr  2 i nr 3) 8.05-19.05
Listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych 26.05.2017
Potwierdzenie woli – pisemne oświadczenie 29.05-2.06
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 5.06.2017
Postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc będzie trwało do końca sierpnia 2017 roku.

*Zgłoszenia składają rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

(dot. miejscowości: Dywity, Dąbrówka Wielka, Dągi, Kieźliny, Ługwałd, Myki, Redykajny, Różnowo, Słupy, Szypry, Wadąg, Zalbki