Harmonogram wydawania podręczników i ćwiczeń

4 września ( wtorek)
8:00-8:15       5 a, 6 a, 2 a
8:15- 8:30      5b, 6 b , 2 b
8:55-9:10       5 c, 6 c, 2 c
9:10-9:25       5 d, 3 a gimn., 8 a
9:25-9:40       3 a S.P. , 3 b gimn., 8 b
9:50-10:05     3 b S.P., 3 c gimn., 8 c
10:05-10:20   3 c S.P., 7 a,
10:20-10:35   4 a, 7 b
10:45-11:00   4 b, 7 c
11:00-11:15   4 c,
11:15-11:30   4 d.