Kapsuła Czasu dla Niepodległej

Uczniowie naszej szkoły przygotowali kapsułę czasu. Starsze klasy napisały kartki z życzeniami, a młodsze umieściły w niej rysunki dla niepodległej. Do życzeń dołączył się także wójt Gminy Dywity oraz Kurator Oświaty. Dzieci życzyły Polsce aby nadal była wolna, żeby nie było wojen, aby rozwijała się w spokoju i nadal była niepodległa. W kapsule umieszczono także ostatni numer „Przeglądu Dywickiego” oraz aktualne wydanie „Gazety Olsztyńskiej”. Podczas uroczystego apelu zostały odczytane życzenia dla  niepodległej umieszczone w kapsule. Następnie społeczność szkolna razem z Panią dyrektor szkoły i przedstawicielką z Kuratorium Oświaty w Olsztynie zakopała kapsułę pod dębem, który został posadzony z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Mamy nadzieję, że za 100 lat przyszłe pokolenia dowiedzą się, czego ich dziadkowie i pradziadkowie życzyli Polsce 🙂

Iwona Słowik

I