Rekrutacja – oddziały sportowe

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 10/2021

Wójta Gminy Dywity

z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Harmonogram rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2021/2022 (chłopcy)

1

Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna

do sekretariatu szkoły

do 15.03.2021r.,
do godz. 15:00

2

Test sprawności fizycznej

stadion publiczny w Dywitach

6 maja 2021r.

godz. 17:00

3

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

gablota przy sekretariacie lub drzwi wejściowe w szkole

12 maja 2021r.

godz. 12:00

4

Pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie sportowej i dostarczenie orzeczenia lekarskiego.

do sekretariatu szkoły

07 czerwca 2021r. do godz. 15:00

5

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

gablota przy sekretariacie lub drzwi wejściowe w szkole

08 czerwca 2021r.
godz. 16:30

6

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerami.

sala zostanie podana w późniejszym terminie

11 czerwca 2021r..

godz. 17:00

7

Dostarczenie świadectwa ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej

(nie dot. uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dywitach)

do sekretariatu szkoły

25 czerwca 2021r.

do godz.13:00

Harmonogram rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym na rok szkolny 2021/2022(dziewczęta/chłopcy)

1

Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka

do sekretariatu szkoły

do 15.03.2021r.,
do godz. 15:00

2

Test sprawności fizycznej

stadion publiczny w Dywitach

6 maja 2021r.

godz. 17:00

3

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

gablota przy sekretariacie lub drzwi wejściowe w szkole

12 maja 2021r.

godz. 12:00

4

Pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie sportowej

i dostarczenie orzeczenia lekarskiego.

do sekretariatu szkoły

07 czerwca 2021r. do godz. 15:00

5

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

gablota przy sekretariacie lub drzwi wejściowe w szkole

08 czerwca 2021r.
godz. 16:30

6

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerami.

sala zostanie podana w późniejszym terminie

11 czerwca 2021r..

godz. 17:00

7

Dostarczenie świadectwa ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowe

(nie dot. uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dywitach)j

do sekretariatu szkoły

25 czerwca 2021r.

do godz.13:00

Oddział sportowy – kryteria rekrutacji

Rekrutacja – klasa sportowa i dwujęzyczna

Podanie IV sportowa

Potwierdzenie woli SPOZA OBWODU