Opłata za obiady w marcu

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady NA MARZEC 2022 w wysokości:
cały obiad: 23 dni x 4,80 zł = 110,40 zł
zupa: 23 dni x 1,50 zł = 34,50 zł
na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/marzec
DO DNIA 25.02.2022 (PRZYPOMINAMY, ŻE DO TEGO DNIA ŚRODKI MUSZĄ BYĆ JUŻ ZAKSIĘGOWANE NA KONCIE!)
Prosimy o terminowe dokonanie płatności.