Mein Abenteuer mit der deutschen Sprache

Mein Abenteuer mit der deutschen Sprache-

Moja przygoda z językiem niemieckim

   Inspiracją do powstania niniejszej innowacji była chęć uatrakcyjnienia zajęć pozalekcyjnych oraz zainteresowanie uczniów nauką języka naszych zachodnich sąsiadów. W Szkole Podstawowej w Dywitach język niemiecki nie jest nauczany w ramach zajęć obowiązkowych. Dzieci uczą się zgodnie z ramowym planem nauczania tylko języka angielskiego. Znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie ma ogromne znaczenie w życiu każdego  współczesnego  człowieka. Organizując zajęcia z języka niemieckiego w roku szkolnym 2015/2016 dla klas trzecich, umożliwia się dzieciom kształcenie sprawności językowych z j. niemieckiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

   Uczniowie zdobywają na  zajęciach podstawową umiejętność posługiwania się prostymi zwrotami w języku niemieckim, budują też pewność siebie, pozbywają się zahamowań językowych, dowiadują się ciekawostek o krajach niemieckojęzycznych. Zajęcia prowadzi Joanna Emilian.