Najbardziej odlotowe selfie z babią lub dziadkiem

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ODLOTOWE SELFIE Z BABIĄ LUB DZIADKIEM

  1. Organizatorami konkursu są SU oraz Mały Samorządzik  SP w Dywitach.
  2. Konkurs trwa do 10 lutego 2017r.
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
  4. Uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia organizatorom wydrukowanej fotografii w formacie A5 lub A4 i na nośniku pamięci.
  5. Uczestnikiem konkursu jest uczeń, babcia, dziadek.
  6. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Konkursu na stronach internetowych szkoły i ekspozycję na wystawie szkolnej.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

Organizatorzy konkursu przewidują nagrodę za najciekawszą pracę, uznaną jednogłośnie przez jury za NAJBARDZIEJ ODLOTOWE SELFIE Z BABCIĄ LUB DZIADKIEM

Skład Komisji Konkursowej:
– Karolina Roguszka – v-ce dyr szkoły

– Ewa Lewandowska – opiekun SU

–  Justyna Łukaszuk – opiekun SU