Program stypendialny „Laur” stowarzyszenia „Nasze Dzieci”

Zachęcam rodziców uzdolnionych uczniów  klas 4-6 szkoły podstawowej i uczniów klas 1-3 gimnazjum do starania się o przyznanie stypendium dywickiego stowarzyszenia „Nasze Dzieci”.Szczegóły zawarte są w załączonym regulaminie.
Koordynatorem programu jest Pani Joanna Żach.
Ewa Romanowska
Regulamin przyznawania stypendium Wniosek o przyznanie stypendium