Obwód Szkoły Podstawowej od 1 września 2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dywitach informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Dywity z dnia 21 marca 2017 r., w granicach obwodu Szkoły Podstawowej im. „Gazety Olsztyńskiej” w Dywitach  na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  znajdują się następujące miejscowości:

Dywity, Dąbrówka Wielka, Dągi, Kieźliny, Ługwałd, Myki, Redykajny, Różnowo, Słupy, Szypry, Wadąg, Zalbki.