Korekty w rozkładzie jazdy autobusów

Z dniem 1 stycznia na liniach D1 i D2 zostaną wprowadzone korekty w rozkładzie jazdy. Na linii D1 zmiany dotyczą przesunięć w kursach popołudniowych. 
Jeden z kursów  linii D1 na prośbę mieszkańców został skoordynowany z kursem linii D2 odjazd z Dywit 15.40.
Dodatkowo na linii nr D2 pojawił się kurs o godzinie 17.30 do Nowych Włók.  
Kursy poranne na liniach D1 i D2 pozostają bez zmian. W dniach 27 – 29 grudnia, autobusy linii D1,D2,D3 będą jeździć zgodnie z rozkładem dni robocze wolne od nauki szkolnej.  
Rozkład jazdy na linii D3 nie ulega zmianie.


D-1 - roboczy nieszkolny 
D-2 - roboczy szkolny 
D-1 - roboczy szkolny