Realizowane projekty

Realizowane projekty, r. szk. 2017/2018

 

Lp. Tytuł projektu Koordynator/rzy                              i osoby zaangażowane Organizacja wspierająca /dofinansowanie Czas realizacji Uwagi
1. Zdrowa edukacja wznosi edukację na wyżyny Ewa Romanowska/

Izabela Kozłowska

Fundusze europejskie

FRSE: Erasmus +

2.10.2017-

1.02.2019

2. Wolontariat studencki Izabela Kozłowska Stowarzyszenie Nasze Dzieci i Fundacja  Aiesec wrzesień/październik 2017(6 tyg.)
3. III Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej M. Grzegorczyk,

M. Klejna, A. Poniewozik, J. Żach, J.Emilian

Stowarzyszenie Nasze Dzieci (grant powiatu olsztyńskiego) do końca grudnia 2017

konkurs: 25.11.2017

zrealizowano

w terminie

4. Ja Liczę, Ty liczysz, Oni liczą – Dywity też liczą K. Rakowska Stowarzyszenie Nasze Dzieci (grant mbanku) 05.09.2017-18.12.2017
5. Żółty Talerz M. Wiśniewska

I. Szmigiel, pracownicy stołówki

Stowarzyszenie Nasze Dzieci (grant fundacji Kulczyka) do końca czerwca 2018
6. VIII edycja projektu „Cyfrowy Świat na Sztaludze” M. Grzegorczyk

A.Poniewozik

J. Walczyk

U. Derlacz

Stowarzyszenie Nasze Dzieci (grant gminy Dywity) do końca grudnia 2017 zrealizowano

w terminie

7. Zaprogramuj przyszłość nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy oraz Agnieszka Gębicka Orange i Mistrzowie Kodowania rok szkolny 0-3
8. Komis kultury Arkadiusz Dziczek, M. Grzegorczyk Stowarzyszenie Nasze Dzieci (grant Ceik-u) listopad 2017 zrealizowano

w terminie

9. Aktywna tablica K. Rakowska MEN do czerwca 2018 Doposażenie szkoły w 2 monitory interaktywne

(210 i 104)

10. Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży Astrid Nowicka Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 23-29 maja 2018
11. Polsko- Litewska Wymiana Młodzieży Karolina Ozga Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży maj/czerwiec 2018
12. Mistrzowie kodowania Michał Karwowski Mistrzowie kodowania/SAMSUNG do czerwca 2018
13. ABC zdrowego żywienia wychowawcy klas 2 i 3 SP Wydział Nauki o Żywieniu UWM Olsztyn wychowawcy kl.2 i 3 edukacji wczesnoszkolnej
14. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Agnieszka Gębicka MEN 01.09.2017-31.12.2017 cała szkoła
15. Historia wokół Olsztyna Krzysztof Ozga Piotr Pochlid własny do(od) grudnia 2017/ 12 godzin klasa VI b i VI c
16. Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę! K. Roguszka, B. Gordon, J. Żach, L. Bielińska Unicef listopad ‘17- marzec ’18 edukacja wczesnoszkolna, kl.4
17. Laboratorium II(wycieczki zawodoznawcze) M. Wiśniewska kuratorium oświaty rok szkolny kl. 3 gimnazjum
18. Współpraca z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt UWM E. Romanowska/

M. Klejna

porozumienie rok szkolny cała szkoła
19. Współpraca z Wydziałem Matematyki i Informatyki UWM E. Romanowska/D. Łucek porozumienie rok szkolny cała szkoła
20. Współpraca z Wydziałem Ekonomii UWM M.Grzegorczyk porozumienie rok szkolny cała szkoła
21. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Olsztynie E. Romanowska/

M.Grzegorczyk

porozumienie rok szkolny cała szkoła
22. Zdrowe -nietrudne A.Śliwa

B. Dąbkowska

G. Romanek

Kupiec rok szkolny klasa Ia, Ib, III b
23. Code Week 2017 M. Karwowski EU 11.10.2017 koło inf
24. Hour of Code 2017 M. Karwowski EU 06.12.2017 koło inf
25. Współpraca z Wydziałem Humanistycznym  UWM Krzysztof Ozga porozumienie rok szkolny cała szkoła
26. Drużyna Energii E. Lewandowska

K.Sieradzki

Energa rok szkolny kl. 6 i 7
27. Zajęcia piłki siatkowej-dodatkowe E. Romanowska/

A.Lewońko

firma Bujalski rok szkolny kl.4,5,6,7
28. Zdrowy styl życia T.Rukowicz/D. Dadun projekt szkolny rok szkolny 2017/2018 kl. II i III gim.
29. Trzymaj Formę B. Gordon i wychowawcy projekt szkolny II półrocze kl. IV-VII SP
30. Edukacja przez szachy w szkole B. Zackowska

  • Śliwa
projekt II półrocze

rok szkolny 2017/2018

klasa 3d

klasa 1 b

31. Trudny temat weź go na klatę P. Słodziński projekt I półrocze 2017-18 klasa VIc
32. Kompetencje na szóstkę P. Słodziński projekt 2017-18 kasa VI c
33. Ogród Małego Odkrywcy K. Roguszka projekt listopad 17- czerwiec 18 edukacja wczesnoszkolna, świetlica