Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok 2018/19

W związku z małą ilością wniosków do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dywitach informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 oddział nie zostanie utworzony. Dzieci, które uczestniczyły w rekrutacji,  zostaną przydzielone do grup w Przedszkolu Samorządowym w Dywitach.