Konkurs na najsłodszego misia

 

ŚWETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. K.I Gałczyńskiego W OLSZTYNIE

zaprasza z okazji Dnia Pluszowego Misia uczniów ze świetlic z klas I-III, IV-VIII do wzięcia udziału
w międzyświetlicowym konkursie plastycznym na

 

„NAJSŁODSZEGO MISIA”

ORGANIZATOR KONKURSU

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 6 im. K.I Gałczyńskiego  w Olsztynie.

CELE KONKURSU

–  rozbudzanie kreatywności i wyobraźni uczniów;

– upowszechnienie wizerunku misia poprzez różnorodne formy plastyczne;

– stworzenie możliwości do rozwoju umiejętności manualnych;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i artystycznej.

 

KRYTERIA OCENY

 

  • Zgodność z tematem i celami konkursu
  • Oryginalność pomysłów
  • Estetyka wykonania prac
  • Samodzielność

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Zadaniem uczestników jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej,
powiązanego z tytułem powyższego konkursu.
2.Forma i technika plastyczna dowolna

3.Format pracy plastycznej max. A3;                                                                                                                                    4. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej pracy plastycznej;.
5.Na pracy powinny być zamieszczone poniższe dane:
– imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką wykonano pracę, nazwa szkoły;
6.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęcia nagrodzonej pracy plastycznej/literackiej oraz imienia i nazwiska jej autora na stronie internetowej szkoły i świetlicy.
7. Termin i miejsce oddawania prac: do 24 listopada 2018r.; sala świetlicy nr 13  lub sekretariat szkoły,                                    ul. Gdyńska 17 Olsztyn.
8. Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2016r.
9. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej
w Szkole Podstawowej nr 6.
10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.