Psycholog szkolny

SERDECZNIE ZAPRASZAM I ZACHĘCAM PAŃSTWA
do skorzystania z porad i konsultacji psychologicznych,
w sprawach dotyczących Państwa dziecka, po wcześniejszym umówieniu

przez telefon lub Librusa

Za pośrednictwem Librusa: Agnieszka Kulas – Skarzyńska

Telefonicznie: 89 512 01 26
w godzinach pracy:
PONIEDZIAŁEK 8:00 – 13:30
WTOREK 11:30 – 14:30
ŚRODA 8:00 – 13:00
CZWARTEK 13:30 – 16:00
PIĄTEK 8:00 – 12:00
Warto zasięgnąć konsultacji u psychologa gdy dziecko:
 ma trudności w nauce szkolnej, przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
 bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się
 ma trudności w radzeniu sobie z emocjami: bywa agresywne, wybuchowe
 nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej
 istnieje podejrzenie, że sięga po substancje psychoaktywne (narkotyki, alkohol, używki)
 ucieka w świat wirtualny, np. Internet, gry
 doświadczyło trudnej życiowej sytuacji
a także zawsze wtedy, gdy… chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko,
polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Agnieszka Kulas – Skarzyńska