BHP na lekcji W-Fu

BHP na lekcji wf

 1. Wszystkie ćwiczenia można wykonywać tylko w obowiązującym stroju  i obuwiu sportowym.
  2. Na zajęciach wf można wykonywać ćwiczenia tylko te, które polecił nauczyciel wf.
  3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy dokładnie poznać technikę i taktykę ich wykonywania. W wypadkach wątpliwych korzystać z wyjaśnień nauczyciela wf.
  4. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz
  zaleceniami wydanymi, przez nauczyciela wf.
  5. Rozstawianie sprzętu do ćwiczeń może odbywać się tylko na polecenie nauczyciela i w jego obecności.
  6. Wydany sprzęt sportowy można używać tylko na polecenie nauczyciela i w jego obecności.
  7. Ćwiczeń nie należy uprawiać na uszkodzonym lub niewłaściwym sprzęcie.
  8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sportowych należy zgłaszać nauczycielowi wf.
  9. Na zajęciach wf nie wolno uprawiać złośliwych żartów oraz nie pozwolić na to kolegom.
  10. Należy rozbierać się w szatni, pozostawiać ubrania i obuwie w należytym porządku.
  11. Trzeba dbać o należyty stan sprzętu i urządzeń sportowych.
  12. Należy dbać o czystość sali gimnastycznej i boisk sportowych.
  13. Sala gimnastyczna służy tylko celom wf i sportu.
  14. Salę gimnastyczną należy wietrzyć w przerwach międzylekcyjnych a w okresach ciepłych dni przez cały czas ćwiczeń.
  15. Należy służyć radą i nieść pomoc słabszym kolegom.
  16. Wszelkie wypadki należy zgłaszać nauczycielowi wf.
  17. Na zajęciach wf należy być zdyscyplinowanym i sumiennie wykonywać wszelkie zalecenia wydane przez nauczyciela wf.