Zakończenie Roku Szkolnego 2019/20 – informacja

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

Proponujemy osobom chętnym  możliwość odbioru świadectwa w dniu 26 czerwca 2020. Użyjemy 3 wejść – głównego, od strony obserwatorium i wejścia od placu apelowego. Wychowawcy jedynie przekażą świadectwo, uczniowie nie będą wchodzić do szkoły. Na każdą klasę będzie przeznaczone 20 minut, będą też dziesięciominutowe przerwy między klasami. Prosimy o zachowanie zgodne z obostrzeniami sanitarnymi  – maseczki, rękawiczki, odstępy.

Poniżej zamieszczam tabelę ze szczegółowym planem.

Wejście / godzina 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30
Wejście główne

4a

4b

4c

5a

5b

5c

Wejście od strony obserwatorium

8a

8b

8c

5d

6a

6b

Wejście od strony placu apelowego

6c

6d

7a

7b

7c

 

Jednocześnie zaznaczam, że ten plan może ulec zmianie pod wpływem zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej!

 

Martyna Mierzejewska