Egzamin ósmoklasisty – maj 2021

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w terminie głównym:

język polski – 25 maja 2021 (wtorek) – godz. 9:00

czas pracy – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

matematyka – 26 maja 2021 (środa) – godz. 9:00

czas pracy – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 (czwartek) – godz. 9:00

czas pracy – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w terminie dodatkowym:

język polski – 16 czerwca 2021(środa) – godz. 9:00

czas pracy – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

matematyka – 17 czerwca 2021(czwartek) – godz. 9:00

czas pracy – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 (piątek)– godz. 9:00

czas pracy – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

Wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – 9 lipca 2021

W dzienniku elektronicznym w module Ogłoszenia zastaną wkrótce opublikowane Procedury bezpieczeństwa w czasie egzaminu ósmoklasisty, z którymi zobowiązani są zapoznać się uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie.

Szczegółowe zasady dotyczące wejścia uczniów na teren szkoły w czasie egzaminu ósmoklasisty oraz pozostałe informacje zostaną przekazane uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom w późniejszym terminie.