Zasady Bezpiecznego korzystania z Biblioteki

Zasady Bezpiecznego korzystania z Biblioteki Szkoły Podstawowej
Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19.

Zasady bezpiecznej obsługi czytelników i postępowania ze zbiorami bibliotecznymi.

♣ Działalność biblioteki ze względów bezpieczeństwa będzie na początku ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania książek, które w tym czasie nie będą podlegały kwarantannie.

♣ Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczenia bibliotecznego.

♣ Każda zwrócona książka obowiązkowo będzie poddana 3-dniowej kwarantannie, licząc od następnego dnia. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone.

♣ Książki do wypożyczenia podawane będą wyłącznie przez bibliotekarza.

♣ Czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania.

Zasady bezpieczeństwa przestrzennego i higienicznego dla użytkowników i pracowników.

♣ Czytelnik przebywa w miejscu wyznaczonym i nie wchodzi do pomieszczenia bibliotecznego.

♣ Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami oczekującymi na wypożyczenie.

♣ Podczas wypożyczania zalecamy noszenie masek i dezynfekcję rąk.

♣ W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, czytelnik nie będzie obsługiwany.

Po każdym czytelniku pracownik biblioteki ma obowiązek dezynfekcji blatu roboczego na którym leżały zwrócone książki.

Zasady wypożyczania podręczników szkolnych.
* Wypożyczanie podręczników będzie zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć tworzenia się dużych skupisk ludzkich i przemieszczania się uczniów po budynku szkoły.

* W celu zminimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniem epidemiologicznym dopuszcza się możliwość kwitowania odbioru zestawu podręczników przez wychowawcę a nie jak dotychczas przez każdego ucznia lub rodzica osobiście. W pozostałych kwestiach obowiązuje dotychczasowy regulamin wypożyczania podręczników.