Opłaty za obiad za listopad – przypomnienie

Tych z Państwa, którzy nie zrobili jeszcze opłaty za obiady w listopadzie
prosimy o wniesienie opłaty w wysokości:
cały obiad: 18 dni x 4,80 zł = 86,40 zł
zupa: 18 dni x 1,50 zł = 27 zł
na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/listopad
Czas na to był DO DNIA 25.10.2021.
Prosimy o terminowe dokonanie płatności.
PRZYPOMINAMY: dni 2.11 oraz 12.11 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i nie będzie wtedy obiadów.