Mamy to!

Mamy to!

„Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”

– taki tytuł otrzymała nasza świetlica w Ogólnopolskim Konkursie

 

Od września informowaliśmy na świetlicowym Facebooku o wykonywaniu pięciu zadań w ramach projektu:

  • Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”
  • „Jestem tolerancyjny” – zajęcia świetlicowe
  • „Dzień wolontariusza w świetlicy szkolnej” – zajęcia świetlicowe
  • Działania na rzecz społeczności lokalnej – sprzątanie okolicy szkoły, udział w zbiórce skarpetek dla potrzebujących fundacji Pomoc Patrioty
  • „Świetliczaki dokarmiają ptaki” – wykonanie karmników i zawieszek z pokarmem dla ptaków

Za każde zadanie otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w konkursie.

Wychowawczynie Świetlicy