Opłaty za obiady w lutym

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady w lutym w wysokości:
cały obiad: 16 dni x 4,80 zł = 76,80 zł
zupa: 16 dni x 1,50 zł = 24,00 zł
na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/luty
DO DNIA 04.02.2022.
Prosimy o terminowe dokonanie płatności.

DOTYCZY JEDYNIE UCZNIÓW KLAS I-IV, KTÓRZY WRACAJĄ DO NAUKI STACJONARNEJ