Składka na Radę Rodziców

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców na zebraniu w dniu 22.09.2022 roku podjęła uchwałę o utrzymaniu składki na fundusz Rady Rodziców na poziomie 40 zł/rodzinę + 10 zł/ucznia (na papier xero).
Dobrowolne składki należy wpłacać przelewem na konto Rady Rodziców nr:
26 8857 0002 3011 0006 5227 0001
W tytule przelewu proszę wpisać: nazwisko imię klasa ucznia
Cele na które będziemy wydatkować zebrane fundusze zamieścimy na stronie szkoły w zakładce Rodzice po hasłem: Preliminarz wydatków Rady Rodziców 2022/2023
Z poważaniem
Marcin Żarnowski
Przewodniczący Rady Rodziców