Opłata za obiady – WRZESIEŃ 2023

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za WRZESIEŃ 2023 do 25 SIERPNIA 2023 roku w wysokości:
cały obiad: 19 dni x 7,00 zł = 133,00 zł
zupa: 19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł
na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/WRZESIEŃ
Prosimy o terminowe wniesienie opłaty.