IV MIĘDZYNARODOWA PRZERWA NA CZYTANIE

Biblioteka szkolna we współpracy ze świetlicą szkolną oraz partnerską Biblioteką Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach przyłączyła się do akcji organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. i weźmie udziału w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Udział w biciu rekordu weźmie cała społeczność naszej szkoły czyli wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice. Najmłodsi uczniowie będą mogli skorzystać z tzw. stref czytania, w których dzieciom będą czytali koledzy, nauczyciele i zaproszeni goście.

Celem akcji jest:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

– integracja środowiska lokalnego;

– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja ,,Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” zostanie zorganizowana w naszej szkole w dniu 30 października 2023 r. i będzie trwała od pierwszej przerwy do przerwy po 5 lekcji włącznie.

#przerwanaczytanie