Opłata za obiady – GRUDZIEŃ 2023

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za GRUDZIEŃ 2023 do 25 LISTOPADA 2023 roku w wysokości:

cały obiad: 16 dni x 7,00 zł = 112,00 zł
zupa: 16 dni x 2,50 zł = 40,00 zł

na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/GRUDZIEŃ

Prosimy o terminowe wniesienie opłaty.

Rodziców dzieci, które w LISTOPADZIE miały ZGŁOSZONE odpisy, prosimy o kontakt, aby ustalić wysokość opłaty na GRUDZIEŃ.