Opłaty za obiady – styczeń

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za STYCZEŃ 2024 do 10 STYCZNIA 2024 roku w wysokości:

cały obiad: 14 dni = 93,00 zł (zostały już odliczone dni bez zupy!)

zupa: 12 dni x 2,50 zł = 30,00 zł

UWAGA! Nastąpiła zmiana konta!

DANE DO PRZELEWU:

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 32 1030 1508 0000 0008 2362 3001

ODBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity

TYTUŁEM: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiady/miesiąc

Prosimy o terminowe wniesienie opłaty.