Opłata za obiady – MARZEC 2024

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za MARZEC 2024 do 25 LUTEGO 2024 roku w wysokości:

cały obiad: 19 dni x 7,00 zł = 133,00 zł
zupa: 19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł

UWAGA! Nastąpiła zmiana konta!

na konto: 32 1030 1508 0000 0008 2362 3001

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/MARZEC

Prosimy o terminowe wniesienie opłaty.

Rodziców dzieci, które miały ZGŁOSZONE ODPISY w lutym, proszę o kontakt w sprawie ustalenia indywidualnej opłaty.