Opłaty za obiady – kwiecień

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za KWIECIEŃ 2024 do 25 MARCA 2024 roku w wysokości:
cały obiad: 18 dni x 7,00 zł = 126,00 zł
zupa: 18 dni x 2,50 zł = 45,00 zł
UWAGA! Nastąpiła zmiana konta!
na konto: 32 1030 1508 0000 0008 2362 3001
odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/KWIECIEŃ
Prosimy o terminowe wniesienie opłaty.
Rodziców dzieci, które miały PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONE ODPISY w MARCU, proszę o kontakt w sprawie ustalenia indywidualnej opłaty.
Przy okazji osoby zalegające z opłatami proszę o uregulowanie zaległości za poprzednie miesiące.