Obiady – MAJ 2024

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za MAJ 2024 do 25 KWIETNIA 2024 roku w wysokości:

cały obiad: 16 dni x 7,00 zł = 112,00 zł
zupa: 16 dni x 2,50 zł = 40,00 zł

UWAGA! Nastąpiła zmiana konta!

na konto: 32 1030 1508 0000 0008 2362 3001

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/MAJ

Prosimy o terminowe wniesienie opłaty.

Rodziców dzieci, które miały PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONE ODPISY w KWIETNIU, proszę o kontakt w sprawie ustalenia indywidualnej opłaty.

Przy okazji osoby zalegające z opłatami proszę o uregulowanie zaległości za poprzednie miesiące.