„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Jesteśmy realizatorami projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

W tym roku szkolnym podjęliśmy się pilotażowego wprowadzenia nauczania gry w szachy w klasie II d,  jako zajęć obowiązkowych.

Przedsięwzięcie jest innowacją edukacyjną mającą  akceptację Ministra Edukacji Narodowej

 Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych naszych uczniów. Szczególnie w zakresie:  logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, cierpliwość i wytrwałość, pozwoli  także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Mając na względzie, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania  będziemy dążyć do poszerzenia oferty tych zajęć w przyszłym roku szkolnym.