Z legendą w plecaku przez Warmię

2016_innowacja_zajac

Z LEGENDĄ W PLECAKU PRZEZ WARMIĘ

– autorka i realizatorka innowacji: Gabriela Zając

Innowacja propaguje ideę nauki przez działanie,  polega na praktycznym poznawaniu Warmii, poszarzając wiedzę  na jej temat o dodatkowe zagadnienia związane z kulturą, literaturą, obrzędami i tradycjami.

Nowatorski charakter innowacji polega na wprowadzeniu do zajęć elementów edukacji regionalnej, przygotowaniu uczniów do obcowania z kulturą  swojego regionu, uświadomieniu   na czym polega odmienność kulturowa regionów Polski.

Udział w zajęciach pozwoli  uczniom przybliżyć również sylwetki wybitnych pisarek, związanych z warmińską ziemią-Ireny Kwinto, czy Marii Zientary-Malewskiej. Ich utwory poznawać będą dzieci podczas zajęć.

Opowiadania kształtują osobowość i wrażliwość, są sposobem przekazywania wartości patriotycznych, a głośne czytanie i słuchanie rozwija umysł, zwiększa koncentrację i kształtuje wyobraźnię – to dodatkowe walory przedsięwzięcia.

W atmosferze zabawy i radosnego współdziałania zajęcia prowadzone przez Panią Gabrielę Zając pozwolą dzieciom w „bajkowy” sposób poznać  swoją „małą ojczyznę”, przyswoić  słowa warmińskie, których używali ich dziadkowie, przybliżyć warmińskie tradycje i  kulturę.