Zajęcia dodatkowe – 2016/2017 sem. I

poniedziałek
klasy I – III
8.50-9.40-rytmika kl.”0”-H. Gordon-s.
8.50- gimnastyka korekcyjna- III d- Ewa Lewandowska-sala korekcyjna
10.45-11.30- zajęcia wyrównawcze- kl. II a- Ewelina Jasińska- s.
11.45-12.30-zdw kl.I c- Iwona Kozlowska -sala 204
11.45-12.30-z-k-k, kl. I a ,b, c- Jola Szymańska -sala
12.45-13.30-z-k-k-kl.II b,d- sala pracownia techniczna
14.00-15.00- koło kulturalno-czytelnicze- kl. I-III- Agnieszka Gębicka- biblioteka szkolna
klasy IV – VI
7.15-8.00- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego- kl. V- Iza Kozłowska-s.110
14.35-15.20-kolo komputerowe- kl.IV-VI- M. Karwowski- pracownia komputerowa
14.35-15.20-SKS – kl. IV-VI- Jolanta Szczawińska- sala gimnastyczna
14.35-15.20- zajęcia muzyczne- kl. IV-VI- E. Kitłowska- s.

wtorek
klasy I –III
8-10- koło chemiczne- kl. III- A. Serwińska- s.
8.45- 9.40- koło teatralno-filmowe- kl.III- Katarzyna Pianowska- Wysocka- s.
9.50-10.35- koło przedsiębiorczości- kl. III a- A. Śliwa- s.
11.45-12.30- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- kl. I a- Agnieszka Bednarczyk-s.
12.45-13.30- koło plastyczne- kl. I-III- A. Bednarczyk- s.
12.30-13.15-koło teatralne- Iid- B. Zackowska- s.
klasy IV –VI
12.45-13.30- koło j. niemieckiego( grupa zaawansowana) –kl. IV-Joanna Emilian- s.
13.35-14.20-kolo eksperymentalne – kl. IV-VI- K. Mańkowska-s.217
13.35-14.20- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – kl. IV a, b, c- Joanna Walczyk-s.2
13.35-14.20- zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. VI b, c- Krzysztof Wądołowski-s.214
13.35-14.20- zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. V – Kamila Rakowska-s.215
13.35-14.20- zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego – kl. VI – Paweł Słodziński-s.105
14.35-15.20-zajecia wyrównawcze z przyrody-kl. IV-VI- K. Mańkowska-s.217
14.35-15.20-Szkolne Koło Caritas – kl. IV-VI – Joanna Żach- świetlica gimnazjum
14.35-15.20- koło chemiczne- kl. V c- A. Serwińska-s.
13.35-14.20- socjoterapia- kl. V-VI- J. Łukaszuk

środa
klasy I -III
8.50-9.40- koło języka angielskiego- kl. III- M. Szymańska- s.
8.45- 9.40- koło teatralno-filmowe- kl.III- Katarzyna Pianowska- Wysocka- s.
9.50-10.35- zajęcia wyrównawcze – kl. III c- B. Dąbkowska- s.
10.35-11.20- gimnastyka korekcyjne- kl. III a- J. Szczawińska- Kras- s.
11.35-13.15- zajęcia wyrównawcze- II d- Beata Zackowska-s.113
12.45-13.30- koło ekologiczno- przyrodnicze- kl. I-III- I. Kozłowska- s.204
12.45-13.30- koło podróżnicze – kl. I-III- G. Zając – s.
klasy IV – VI
12.45-13.30- koło j. niemieckiego( grupa początkująca) –kl. IV-Joanna Emilian- s.
13.35-14.20- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VI b- Urszula Derlacz-s.
13.35-14.20- zajęcia wyrównawcze z matematyki- – kl. VI a,b,c- Krzysztof Wądołowski-s.214
13.35-15.20- koło artystyczne- Kl. IV-VI- Anna Bieniaszewska- s. pracownia techniczna

czwartek
klasy I -III
8.50-9.40-rytmika kl.”0”-H. Gordon-s.
9.50-10.35- zajęcia wyrównawcze- kl. III – A.. Taraban- s.111
9.50-10.35- zajęcia wyrównawcze- kl. III a- A. Śliwa- s.
10.45-11.30- Koło matematyczne- kl. III- Joanna Lis- Kraucza- s.
10.45-11.30- zajęcia wyrównawcze- kl. I B- J. Szymańska-s.
10.45-11.30zajęcia wyrównawcze- kl. IIb- Grażyna Romanek- s. 204
12.45-13.30- zajęcia wyrównawcze- kl. II c- G. Zając- s.
12.45-13.30- koło teatralne- kl. II a- Ewelina Jasińska- s.
klasy IV – VI
13.35-14.20- kolo j. polskiego – kl. V c, VI c- Joanna Walczyk- s. gimnazjum komputerowa
13.35-14.20- zajęcia wyrównawcze – kl. VIa,b,c – Urszula Derlacz-s.215
13.35-14.20- koło j. Polskiego ( co 3 tyg) – kl. VIa,b,Vb – Urszula Derlacz-s.215
13.35-14.20- koło matematyczne – kl. VI – Krzysztof Wądołowski-s.214
13.35-14.20- koło j. angielskiego– kl. V – Paweł Słodziński –s.105
13.35-14.20- piękne czytanie – kl. V- Agnieszka Poniewozik- s.
14.25-15.20-zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego- kl. IV- Magda Szymańska- s.

piątek
klasy I –III
9.50-10.35-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- kl. III b- A. Taraban- s.2
10.45-11.30- Gimnastyka korekcyjna-kl. III c- B. Dąbkowska- sala gimnastyki korekcyjnej
12.45-13.30- Arteterapia- kl. I-III- D. Podgórska- Dudko- s.
klasy IV – VI
13.35-14.20- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VI a- Urszula Derlacz-s.215
14.25-15.20- zajęcia wyrównawcze z matematyki- kl. IV-V- K.Rakowska-s.214
12.45-13.30- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze-kl.IV- K. Rakowska-s.214
14.00-15.00- koło kulturalno-czytelnicze- kl. IV-VI- Agnieszka Gębicka- biblioteka szkolna

SOBOTA
9.30-10.25-SKS-kl.IV-VI- Jolanta Szczawińska

Zajęcia, do których jeszcze nie został ustalony termin:
Koło filozoficzno-etyczne- kl. IV-VI- J. Łukaszuk
Zespół muzyczny- kl. I-III- H. Gordon
Zumba- kl. I-III- Iza Szczerba
Samorząd Uczniowski- E. Lewandowska