Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej
przy Zespole Szkół Zawodowych w Dywitach
W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.
1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy oraz rodzice uczniów.
2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni (wolny dostęp doksięgozbioru podręcznego i czasopism) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, płyty CD na jeden dzień.
5. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatęterminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
6. Czytelnicy mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkieuszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzachzasobów bibliotecznych.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jestzobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczycielabibliotekarza.
9. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone dobiblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osoby,które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, nie będą miały możliwości korzystania w kolejnym roku szkolnym ze zbiorów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
10.Osoby, które kończą pracę lub edukację w Zespole Szkół w Dywitach zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
12. Uczniom osiagającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz bioracymsystematyczny udział w pracach koła bibliotecznego mogą być przyznane na koniec rokunagrody książkowe.
opracowała: Agnieszka Gębicka nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół w Dywitach