Koszty posiłków w listopadzie

OBIADY

ZA MIESIĄC  LISTOPAD  KOSZT POSIŁKU:

PEŁNY OBIAD 5.39  x 21 dni = 113,19

ZUPA: 3,00 x 21 dni = 63

II DANIE: 5.39 x 21 dni = 113,19

 TERMIN PŁATNOŚCI:

* MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT TYLKO W STOŁÓWCE SZKOLNEJ DO 10.11.2017

LUB NA KONTO CLINIC-SERVICE BEATA OBUCHOWICZ

74 1500 1298 1212 9005 6026 0000

IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA, KLASA

W POZOSTAŁE MIESIĄCE OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ

DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA.

  DZIĘKUJEMY!