Egzamin ósmoklasisty – informacja

Szczegółowe zasady dotyczące wejścia uczniów na teren szkoły w czasie  egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane uczniom i rodzicom / prawnym opiekunom  przez wychowawców klas VIII
w wiadomościach  w dzienniku elektronicznym do 10.06.2020.