Ogłoszenie w sprawie biletów miesięcznych dla nowych uczniów

Nowi uczniowie z miejscowości: Dąbrówka Wielka, Dągi, Kieźliny, Różnowo, Słupy, Wadąg, Myki i Zalbki, których droga do szkoły przekracza 3 km (klasy I-IV) i 4 km (klasy V-VIII) mogą składać wnioski o wyrobienie karty miejskiej MPK lub karty magnetycznej na linie D w celu zakupu biletu miesięcznego. Bilety są zamawiane do
20 dnia każdego miesiąca – przekroczenie tego terminu powoduje zakup biletu dopiero na następny miesiąc (przykładowo: zgłoszenie dziecka 22 lutego powoduje zakup biletu miesięcznego dopiero na kwiecień).

W związku z faktem, że kartę miejską wyrabia ZDZiT w Olsztynie, proszę o szybką informację, czy istnieje potrzeba ich zakładania. Nie są one wyrabiane od ręki, potrzeba na to trochę czasu, dlatego proszę o informację
DO 5 SIERPNIA.

Wnioski są do pobrania z sekretariatu szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym: 89 512 01 26.

W przypadku karty miejskiej MPK konieczne jest także dostarczenie zdjęcia dziecka.